Aivan kuten monessa rivi- ja kerrostaloyhtiössä, myös kouluissa järjestetään tietyin väliajoin ihmiset yhteen kerääviä talkootapahtumia, joiden tavoitteena on tietysti saada aikaan jonkinlaista muutosta positiiviseen suuntaan ympäristössä, mutta samalla myös luoda yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Usein kouluissa järjestetään talkoita esimerkiksi syksyn ja kevään aikoihin. Talkootapahtumissa eri luokka-asteille saatetaan esimerkiksi delegoida tiettyjä tehtäviä. Isommat lapset voivat vaikkapa kevättalkoiden yhteydessä istuttaa koulun pihamaalle ja kukkapenkkeihin kukkasipuleita ja pienemmät lapset voivat vaikkapa kerätä roskia ja oksia tai esimerkiksi haravoida pihalta puista ja pensaista pudonneita lehtiä.

Toisinaan joissain kouluissa järjestetään myös roskienkeruupäiviä, jotka kannustavat lasta paitsi liikkumaan, myös pitämään huolta ympäristöstään ja samalla saavat lapset tajuamaan, kuinka roskaaminen pilaa ympäristön ja kuinka pienillä teoilla voi tehdä suuria muutoksia. Roskienkeruupäivän aikana lapset kulkevat koulun ympäristössä hanskat ja roskapussit kädessä noukkien ympäristöstä sinne kuulumattomia roskia kuten vaikkapa tupakantumppeja, paperikääreitä ja pulloja. Kun satapäinen lasten lauma innostuu keräämään roskia tunnin tai parin ajaksi, ovat saavutukset varsin merkittäviä ja hyvin huomattavissa.

finnish-schoolToisinaan talkoiden yhteyteen saatetaan kehittää muitakin hauskoja projekteja, joten talkoopäivä ei välttämättä automaattisesti tarkoita siivoamista tai pihan hoitamista. Joissain kouluissa saatetaan esimerkiksi tarjota lapsille mahdollisuus maalata pihamaalauksia joko asfalttiin tai määrättyihin seiniin, jolloin talkoista jää konkreettinen muisto koko vuoden ajaksi. On monia muitakin kampanjoita, joilla pyritään saamaan aikaan yhteistä hyvää tavalla tai toisella. Toisinaan talkoita voidaan järjestää myös koulun ulkopuolella. Esimerkki tästä ovat niin sanotut taksvärkkipäivät, jolloin koululaiset viettävät päivän koulun ulkopuolella tehden töitä esimerkiksi kotona tai jonkun aikuisen työpaikalla saaden siitä hiukan palkkaa, joka suunnataan johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen. Tällainen päivä saattaa suurissa kouluissa saada kasaan varsin mukavankin potin.

Useimmiten kouluissa käytäntönä on se, että pienet talkoolaiset palkitaan päivän päätteeksi herkuilla kuten mehulla ja pullalla ja miksei myöskin makkaralla perinteistä talkooperinnettä kunnioittaen. Pitkän ulkona vietetyn päivän jälkeen lapset usein lähtevätkin kotiin posket punottaen ja intoa hehkuen kertomaan vanhemmilleen, mitä kaikkea tämän tavallisesta koulupäivästä suuresti poikkeavan päivän aikana tulikaan puuhasteltua.